สถาปัตยกรรม

Museum of Contemporary Art

Museum of Contemporary Art

ประเภทงาน : GRC
สถานที่ตั้ง : กรุงเทพฯ

โรงเรียนวชิราวุธ

โรงเรียนวชิราวุธ

ประเภทงาน : GRC
สถานที่ตั้ง : กรุงเทพฯ

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ประเภทงาน : GRC
สถานที่ตั้ง : เขาค้อ เพชรบูรณ์

ศาลปกครองนครราชสีมา

ศาลปกครองนครราชสีมา

ประเภทงาน : GRC
สถานที่ตั้ง : นครราชสีมา

 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

ประเภทงาน : GRC
สถานที่ตั้ง : กรุงเทพฯ

 อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่สด)

อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่สด)

ประเภทงาน : GRC
สถานที่ตั้ง : สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

อาคารสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา

อาคารสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทงาน : GRC
สถานที่ตั้ง : พะเยา

EnglishThailand