แผ่นพื้นสําเร็จรูปสามขา

CORRUGATED PLANKS
มิติใหม่เพื่อการก่อสร้าง ประหยัดทั้งเงินและเวลาเพราะไม่ต้องใช้ค้ำยัน

ลักษณะโดยทั่วไป

     พื้นสําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง “สามขา” เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยวิศวกรผู้ชํานาญงาน โดยคํานึงถึงคุณภาพมาตรฐานและความพิถีพิถันที่สั่งสมจากประสบการณ์ ขององค์กรมากกว่า 20 ปี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยคุณสมบัติอันยอดเยี่ยม

การใช้ประโยชน์

     พื้นสําเร็จรูปสามขา มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามที่วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างต้องการ จึงปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย 

    พื้นสําเร็จรูปสามขา ไม่ต้องใช้ค้ำยันจึงทําให้ลดปัญหาเกี่ยวกับปลวก ในกรณีใช้ติดตั้งที่พื้นชั้นล่าง ซึ่งโดยทั่วไปต้องทิ้งไม้ค้ำยันไว้เพราะถอดเก็บคืนไม่ได้ซึ่งไม้เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของบรรดาปลวกซึ่งจะลุกลามมายังตัวบ้านหรืออาคารต่อไป 

ความประหยัด

     พื้นสําเร็จรูปสามขา ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้มีพฤติกรรมการรับน้ำหนักเสมือนคานโดยมีส่วนที่หนาที่สุดถึง 7 ซม. ซึ่งมากกว่าแผ่นพื้นสําเร็จรูปทั่วไป และลักษณะดังกล่าวทําให้พื้นสําเร็จรูปสามขา ไม่ต้องมีค้ำยัน ในขณะติดตั้ง ทําให้เกิดความประหยัดทั้งเงินและเวลาในการก่อสร้าง 

     กรณีที่ต้องการให้พื้นรับน้ำหนักได้มากขึ้นหรือ ช่วงพาดที่ยาวเกินกว่า 4.00 เมตร ควรมีค้ำยันชั่วคราว ค้ำตามแนวกึ่งกลางความยาวของแผ่นพื้น และสามารถใช้ค้ำยันนี้ปรับระดับแผ่นพื้นทุกแผ่นให้เสมอกัน ระหว่าง เทคอนกรีตทับหน้าอีกด้วย

EnglishThailand