เกี่ยวกับเรา

PCM CONSTRUCTION MATERIALS CO., LTD.

บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด

     บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2527 เดิมใช้ชื่อ บริษัท พื้นสำเร็จรูป พีซีเอ็ม จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 97 ล้านบาท มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 400 คน เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ที่มีตามมาตรฐานข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

     วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเกิดขึ้นจากแนวความคิดที่จะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างเกิดการประหยัดแรงงานสามารถควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างได้ แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปจึงเกิดขึ้น ซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักปลอดภัยตามที่วิศวกรกำหนด พร้อมทั้งช่วยลดปริมาณการใช้ไม้เพื่อทำแบบสำหรับการเทพื้นคอนกรีตในระบบเดิม จนในปัจจุบัน ถือระบบก่อสร้างโดยใช้แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป เป็นมาตรฐานในการออกแบบโครงสร้างบ้านพักอาศัยและอาคาร เห็นได้จากกว่า 30 ปี บริษัท ได้ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปที่ใช้ในบ้านพักอาศัยและอาคารต่างๆ ประมาณ 30 ล้านตารางเมตร คิดเป็นบ้านพักอาศัยกว่า 3 แสนหลัง

     ถือได้ว่า บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากสถาปนิก วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนและใช้แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป PCM อย่างแพร่หลายจวบจนถึงปัจจุบัน

     เรายังไม่หยุดยั้งการคิดค้นและพัฒนาผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อรองรับความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ไม่ว่าจะเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูปสามขา (CORRUGATED PLANKS), เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ชนิด I-12, I-15 (PRESTRESSED CONCRETE PILES I-12,I-15, แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูประบบกลวง (HOLLOW CORESLAB), คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC), ผนังกันเสียง (NOISE BARRIER), ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (PRECAST CONCRETE WALL), เสา-คานคอนกรีตสำเร็จรูป (PRECAST CONCRETE COLUMNS AND BEAMS) และพื้นท้องสะพาน จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่เชื่อถือได้ทั้งคุณภาพและบริการ

มีโรงงานทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ 1. PCM Factory 54 ไร่   2. NP1 Factory  87 ไร่    3. GRC Factory 5.5 ไร่

Our Factory

โรงงานของเรามีทั้งหมด 3 แห่ง

PCM Factory

เนื้อที่ 54 ไร่

NP1 Factory

เนื้อที่ 87 ไร่

GRC Factory

เนื้อที่ 5.5 ไร่
EnglishThailand