มิติใหม่เพื่อการก่อสร้าง ประหยัดทั้งเงินและเวลา เพราะไม่ต้องใช้ค้ำยัน

ลักษณะโดยทั่วไป

พื้นสําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง “สามขา” เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการคิดค้นและพัฒนาขึ้น โดยวิศวกรผู้ชํานาญงาน โดยคํานึงถึงคุณภาพมาตรฐาน และความพิถีพิถันที่สั่งสมจากประสบการณ์ ขององค์กรมากว่า 40 ปี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยคุณสมบัติอันยอดเยี่ยม

พื้นสําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง “สามขา” เป็นแผ่นพื้นชนิดแรกเพียงชนิดเดียวในประเทศไทย ที่ออกแบบเพื่อการใช้งานให้ถูกต้องตามมาตราฐาน ว.ส.ท.1009-34 คือ สามารถต้านอัคคีภัยได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

การใช้ประโยชน์

ความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามที่วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างต้องการ จึงปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย ไม่ต้องใช้ค้ำยัน จึงทําให้ลดปัญหาเกี่ยวกับปลวก ในกรณีใช้ติดตั้งที่พื้นชั้นล่าง ซึ่งโดยทั่วไปต้องทิ้งไม้ค้ำยันไว้ เพราะถอดเก็บคืนไม่ได้ ซึ่งไม้เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของบรรดาปลวกซึ่งจะลุกลามมายังตัวบ้านหรืออาคารต่อไป

ความประหยัด

พื้นสําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง “สามขา” ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้มีพฤติกรรมการรับน้ำหนักเสมือนคาน โดยมีส่วนที่หนาที่สุดถึง 7 ซม. ซึ่งมากกว่าแผ่นพื้นสําเร็จรูปทั่วไป และลักษณะดังกล่าวทําให้ไม่ต้องมีค้ำยัน ในขณะติดตั้ง ทําให้เกิดความประหยัดทั้งเงินและเวลาในการก่อสร้าง

กรณีที่ต้องการให้พื้นรับน้ำหนักได้มากขึ้น หรือช่วงพาดที่ยาวเกินกว่า 4 ม. ควรมีค้ำยันชั่วคราว ค้ำตามแนวกึ่งกลางความยาวของแผ่นพื้น และสามารถใช้ค้ำยันนี้ปรับระดับแผ่นพื้นทุกแผ่นให้เสมอกัน ระหว่าง เทคอนกรีตทับหน้าอีกด้วย