ผนังกันเสียง (Noise Barrier)

ลักษณะโดยทั่วไป

ผนังกันเสียง (Noise Barrier) กว้าง 1.98 ม. สูง 1 ม. ความหนารวม 15 ซม. น้ำหนักรวมต่อแผ่นเป็นไปตามลักษณะชนิดการใช้งาน ดังนี้

 • ชนิดสะท้อนเสียง (Reflective Type) น้ำหนักรวมต่อแผ่น 122 กก.
 • ชนิดดูดซับเสียง (Absorptive Type) น้ำหนักรวมต่อแผ่น 135 กก.
 • รูปลักษณะอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

การลดทอนสัญญาณเสียง (Sound Transmission Loss)

โดยเกณฑ์ทั่วไป คือ เมื่อเสียงผ่านกำแพงไปแล้วความดังจะต้องลดลงไปอย่างน้อย 25 dB

 • ชนิดสะท้อนเสียง (Reflective Type) สามารถลดทอนสัญญาณเสียงได้ TL  34 dB
 • ชนิดดูดซับเสียง (Absorptive Type) สามารถลดทอนสัญญาณเสียงได้ TL  41 dB

การใช้งาน

 • ผนังกันเสียง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร Cooling Tower ติดตั้ง รื้อถอน โยกย้ายได้ง่าย กว่าระบบอื่น
 • ผนังกันเสียง สำหรับงานจราจร เสียงจากรถยนต์ งานสะพานต่างๆ รถไฟฟ้า อุโมงค์ ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ออกแบบรับแรงลมที่ 200  กก./ม2  ตามมาตรฐาน กรมทางหลวง

จุดเด่นของผนังกันเสียง

 • วัสดุอื่นหนักกว่า เช่น อิฐ 180 กก./ม2 อิฐมวลเบา 100 กก./ม2   Noise Barrier 61 กก./ม2 ทำให้การออกแบบโครงสร้างที่รองรับได้แข็งแรงกว่า
 • ติดตั้งได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และเร็วกว่า
 • รื้อถอนได้ง่ายกว่า โยกย้ายได้
 • สามารถออกแบบผิวของแผ่นได้ สวยงามกว่า
 • ไม่มีรอยร้าว แข็งแรง ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ ไม่นำไฟฟ้า

ผนังกันเสียง (Noise Barrier) FRP Fibre Reinforced Plastic

ลักษณะโดยทั่วไป

ผนังกันเสียง (Noise Barrier) FRP Fibre Reinforced Plastic กว้าง 1.98 ม. สูง 1 ม. ความหนารวม 15 ซม. น้ำหนักรวมต่อแผ่นเป็นไปตามลักษณะชนิดการใช้งาน ดังนี้

 • ชนิดสะท้อนเสียง (Reflective Type) น้ำหนักรวมต่อแผ่น 28 กก.
 • ชนิดดูดซับเสียง (Absorptive Type) น้ำหนักรวมต่อแผ่น 30 กก.
 • รูปลักษณะอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า