ลักษณะโดยทั่วไป

พื้นสําเร็จรูปท้องเรียบพีซีเอ็ม เป็นแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบรูปหน้าตัดกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. วางเรียงชิดติดกัน ด้านท้องของพื้นจะเรียบโดยไม่ต้องฉาบปูน เมื่อเทคอนกรีตทับหน้า (Structural Topping) แล้วจะทํางานเป็น เนื้อเดียวกัน (Composite) กับตัวพื้นสําเร็จรูป

การใช้ประโยชน์

เหมาะกับงานอาคารโดยทั่วไปทุกขนาด เพราะการใช้พื้นสําเร็จรูปทําให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว และประหยัดกว่าพื้นหล่อในที่ พื้นสําเร็จรูปท้องเรียบ พีซีเอ็ม ถูกออกแบบให้ใช้งานกับช่วงพาด (span) ตั้งแต่สั้นสุดจนถึงสูงสุดประมาณ 5 ม.

การติดตั้ง

หลังคานซึ่งเป็นส่วนที่จะรองรับน้ำหนักพื้นควรเทคอนกรีตปรับระดับให้เรียบร้อยในขณะหล่อคาน เพื่อที่จะวางแผ่นพื้นได้แนบสนิทกับหลังคานและได้ระดับสม่ำเสมอกันโดยตลอด จากนั้นจึงทําการติดตั้ง พื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม ซึ่งติดตั้งได้ง่าย

กรณีที่ต้องการให้พื้นรับน้ำหนักได้มากขึ้นหรือ ช่วงพาดที่ยาวเกินกว่า 3 ม. ควรมีค้ำยันชั่วคราว ค้ำตามแนวกึ่งกลางความยาวของแผ่นพื้น และสามารถใช้ค้ำยันนี้ปรับระดับแผ่นพื้นทุกแผ่นให้เสมอกัน ระหว่าง เทคอนกรีตทับหน้าอีกด้วย

ข้อดีของพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ

  • เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีวิศวกรที่ชํานาญงานคอยควบคุมการผลิตทุกกระบวนการ
  • ท้องพื้นจะเรียบเนียน เพียงแต่ยาปูนที่แนวรอยต่อ แล้วชักร่องเพื่อความสวยงาม และทาสีทับได้ทันที โดยไม่ต้องฉาบปูน
  • เนื่องจากท้องพื้นเรียบและมีความสวยงามอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีฝ้า
  • ประหยัดระยะเวลา และค่าก่อสร้าง
  • มีหูเหล็ก (Stirrups) ยื่นออกมาจากแผ่นพื้น เพื่อให้ยึดกับคอนกรีตทับหน้า และเพิ่มความมั่นใจว่าคอนกรีตทับหน้ากับตัวพื้นสําเร็จรูปจะยึดแน่นเป็นแผ่นเดียวกัน
  • ความหนาของแผ่นพื้นรวมคอนกรีตทับหน้าน้อยกว่าระบบอื่นๆ ทําให้ลดความสูงของตัวอาคารลงได้
  • แข็งแรง ปลอดภัย พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบพีซีเอ็ม จะไม่ยุบถล่มลงมา แม้ว่าค้ำยันชั่วคราวจะพังระหว่างเทคอนกรีตทับหน้า