คอนโดบ้านกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน

ประเภทงาน : GRC, PC

สถานที่ตั้ง : กรุงเทพฯ