ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ดาวคะนอง-ท่าเรือ

ประเภทงาน : GRC

สถานที่ตั้ง : กรุงเทพฯ