ทางลอดพัทยา

ประเภทงาน : GRC

สถานที่ตั้ง : พัทยา ชลบุรี