รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีสนามไชย

ประเภทงาน : GRC

สถานที่ตั้ง : กรุงเทพฯ