อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทงาน : PC

สถานที่ตั้ง : กรุงเทพฯ