อาคารสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทงาน : GRC

สถานที่ตั้ง : พะเยา