อาคารสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทงาน : GRC

สถานที่ตั้ง : พะเยา

EnglishThailand