รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป

เป็นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป มวลเบา Light Wieght Concrete Panel Wall  ใช้สำหรับ แทน ผนังก่ออิฐฉาบปูน ผลิตโดยใช้เม็ดเซรามิคมวลเบาเป็นส่วนผสมในคอนกรีต ทำให้มีน้ำหนักเบา โดยมีความแข็งแรง และคุณสมบัติ การกันเสียง การกันความร้อน ดีกว่า ผนังก่ออิฐ