เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยวิศวกรผู้ชํานาญงานทางด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงผนวกกับคณะบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถขององค์กร จนทําให้ได้เสาเข็มขนาดที่เหมาะสมกับงานฐานรากของงานก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น รั้วบ้าน ถังน้ำใต้ดิน ถังบําบัดน้ำเสีย กําแพง เป็นต้น

คุณสมบัติของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงพีซีเอ็ม ขนาด I-12, I-15

  • ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมันนีด้วยระบบ Slide Former ของ ROTH-TECHNIK
  • เป็นเสาเข็มสําเร็จรูป เสริมด้วยลวดอัดแรงมาตรฐาน มอก.95-2540
  • คุณภาพได้มาตรฐานภายใต้ข้อกําหนดของงานคอนกรีตอัดแรง โดยมีกําลังอัดประลัยที่ 28 วันไม่น้อยกว่า 350 กก./ ซม. (Cylender)
  • แข็งแรง ทนทาน ตอกได้ง่ายรวดเร็ว เพราะหน้าตัดเป็นรูปตัว “ไอ” และช่วยลดความเสียหายของหัวเสาเข็มที่เกิดจากการตอกได้อีกด้วย